BEZPIECZNY HOTEL – COVID-19 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 

BEZPIECZNIE JAK W DOMU 

W związku z pandemią COVID-19 wprowadziliśmy w hotelu protokół bezpieczeństwa, zapewniający Państwu oraz naszym pracownikom warunki do komfortowego, bezpiecznego wypoczynku i pracy. Nasz kodeks dobrych praktyk stworzyliśmy w myśl zasady – bezpieczny gość, bezpieczny pobyt, bezpieczny pracownik. Kodeks jest zgodny z aktualnym  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Jednocześnie informujemy, że stosowane do dezynfekcji środki i materiały posiadają niezbędne certyfikaty antywirusowe i bakteriobójcze. 

 1. RECEPCJA I PROCEDURA MELDUNKOWA

 • Przestrzeń recepcyjna oraz hotelowe lobby dezynfekowane są nie rzadziej niż raz na godzinę oraz regularnie wietrzone.

 • Zameldowanie następuje indywidualnie, przy liczbie osób ograniczonej do dwóch z jednej rezerwacji, przy maksymalnym skróceniu procedur.

 • W recepcji dostępny jest płyn do dezynfekcji dłoni, rękawiczki oraz zdezynfekowane długopisy.

 • Lada recepcyjna, terminale płatnicze oraz klucze do pokojów są dezynfekowane na bieżąco i obowiązkowo po każdym zameldowaniu.

 • Wyznaczone zostały bezpieczne odległości dla gości oczekujących w kolejce do recepcji. Maksymalna liczba gości przebywających w hotelowym lobby zostaje ograniczona do 8 osób.

 • Procedura zameldowania obejmuje obowiązkowe złożenie oświadczenia o stanie zdrowia. Niewyrażenie oświadczenia może skutkować niemożliwością realizacji usługi hotelowej

 • Obsługa recepcji pracuje w rękawiczkach jednorazowych, a procedura meldunkowa odbywa się przez ochronną szybę lub w maseczce.

 • W recepcji znajdują się informacje na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa i wprowadzonych procedur.

 1. POKÓJ HOTELOWY

 • Przestrzeń każdego pokoju jest obowiązkowo ozonowana po wymeldowaniu gości wraz z pełną dezynfekcją mebli i urządzeń dostępnych w pokoju, w szczególności aparat telefoniczny i telewizor z pilotem.

 • Wymiana pościeli następuje zgodnie z zachowaniem norm bezpieczeństwa i przy użyciu środków dezynfekujących .  

 • Szczegółowa dezynfekcja pomieszczeń łazienkowych dokonywana jest codziennie przy zastosowaniu materiałów wykorzystywanych jednorazowo oraz środków dezynfekujących

 • Sprzątanie codzienne odbywa się tylko na życzenie gościa, przy zachowaniu środków ostrożności. Procedura uzupełniona została o dokładne wietrzenie, każdorazową dezynfekcję mebli i urządzeń dostępnych w pokoju,

 • Prace personelu sprzątającego prowadzone są w rękawiczkach, przy zachowaniu bezpiecznej odległości od gości. 

 1. PRZESTRZEŃ OGÓLNODOSTĘPNA

 • Codziennie następuje regularna dezynfekcja klamek, poręczy, włączników światła, drzwi prowadzących na korytarze i klatki schodowe.

 • Korytarze oraz lobby hotelowe są przewietrzane kilka razy dziennie.

 • Zostaje wprowadzona regularna dezynfekcja windy hotelowej, nie rzadziej niż raz na godzinę,  wraz z wprowadzeniem ograniczenia liczby osób korzystającej z niej jednocześnie do max. 1 osoby.

 • Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest :

– przy wejściu do restauracji

– w toaletach publicznych

– w recepcji

 • Na terenie obiektu mogą przebywać jedynie osoby zameldowane oraz pracownicy hotelu.

 1. RESTAURACJA/ BAR

 • Restauracja jest czynna codziennie od 15.00 do 21.00 zgodnie z bieżącym reżimem sanitarnym. 

 • Posiłki, na życzenie gości, mogą zostać dostarczone są do pokoju, z poszanowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. 

 • Wózki room service oraz tace kelnerskie są regularnie dezynfekowane. Sztućce, porcelana oraz szkło są wyparzane każdorazowo, zgodnie z procedurami sanepidu.

 • Zamówienia w ramach room service realizowane są bez dodatkowych opłat.

 • Obsługa restauracji pracuje w rękawiczkach jednorazowych oraz maseczkach zachowując bezpieczny dystans społeczny. 

5. PRACOWNICY

 • Wszyscy pracownicy są regularnie szkoleni z zachowania norm bezpieczeństwa i przestrzegania procedur zgodnie z wymogami WHO, IGHP oraz Ministerstwa Rozwoju. 

 • Po przyjściu do pracy każdy z pracowników przechodzi kontrolę samopoczucia, w przypadku negatywnych objawów pracownik nie zostaje dopuszczony do pracy

 • Każdy z pracowników wykonuje swoje obowiązki w jednorazowych rękawiczkach oraz zgodnie z wymogami w maseczce ochronnej, w częściach obiektu, gdzie następuje bezpośredni kontakt z gościem.

 • Pracownicy mają zapewniony dostęp do środków dezynfekujących – płynów, chusteczek nawilżających oraz materiałów ochrony osobistej.

 • W wszystkich działach wprowadzony zostaje rotacyjny system pracy.   

 • Pomieszczenia wspólne dla pracowników – szatanie, toalety i zaplecze są dezynfekowane regularnie, zgodnie z przyjętymi normami bezpieczeństwa.